Cumhuriyet Mah Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak, E Blok No:1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Kalp Yetmezliği

<p>Damarlardaki darlıklar, kalp krizi, kalp kası hastalığı, yüksek tansiyon nedeniyle kalp yeteri kadar kan pompalamayabilir. Bu durumda kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.</p>

Kalbin zayıf çalışmasıyla karakterize olan kalp yetmezliği hastalığında, kalp karıncığının içindeki kanı pompalama bozukluğu mevcuttur. Bu nedenle çevre dokulara ve organlara yeterince kan ve oksijen gönderilemez ve diğer önemli hastalıklara da davetiye çıkarılır.

Kalp yetmezliği kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür. Tedavi edilmeyen hipertansiyon, daha önce geçirilmiş kalpkrizleri,kalp kapak hasatlıkları, koroner arter hastalıkları, uzun süren akciğer problemleri kalp yetmezliğine yol açabilir. Öte yandan kemoterapi ilaçları, uzun süre radyasyona maruz kalmak ve hipertiroidi hastalığı da kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Kalp Yetmezliğinin Belirtileri

Kalp yetmezliği özellikle sol kalp karıncığının, sağ kalp karıncığının ya da her iki karıncığın fonksiyonunun azalması ile görülebilir.Belirtileri de hangi karıncığın etkilendiğine göre değişir.

Sol kalpte yaşanan yetmezliklerde;

  • Nefes darlığı, kuru öksürük,

  • Çarpıntı,

  • Aşırı terleme,

  • Bayılma,

Sağ kalpte yaşanan yetmezliklerde;

  • Ayak ve ayak bileğinde ödem,

  • Elde, ayakta ve yüzde morarmalar,

  • Halsizlik ve iştahsızlık,

  • Hızlı kilo alımı,

  • Karında şişlik gibi belirtiler baş gösterebilir.

Kalp Yetmezliği Tanısı

Öncelikle kardiyolojik muayene gereklidir. Muayenede hastanın şikayetleri dinlenir, ek kalp hastalıklarının olup olmadığı öğrenilir, sigara, alkol ve ilaç kullanıp kullanmadığı sorulur. Bunların eşliğinde hekim hastayı muayene eder ve gerekli görülmesi halinde EKG, EKO, efor testi, kan testi, akciğer röntgeni MR ve BT gibi tetkikler istenebilir. Bu testlerden birinin ya da birkaçının yapılmasıyla teşhis konulur.

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Tedavide hastaya öncelikle tuz ve sıvı kısıtlaması, günlük kilo takibi, sigara ve alkolün bırakılması, egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin önemle anlatılması gerekmektedir. Ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları ya da damar tıkanıklıkları kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu yüzden öncelikle bu hastalıkların tedavisi yapılmalıdır. Bununla birlikte, kalp yetmezliğinde yaşam süresini uzatan ve hayat kalitesini artıran ilaç tedavileri eklenmelidir. Kalp yetmezliğinde ilaç dışı tedavilere baktığımızda seçilmiş hastalarda; koroner stent yada koroner bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, implante edilebilir Kardiyak Defibrilatörler ( ICD) ve üç odacıklı kalp pilleri (CRT) , mekanik destek cihazlar, EECP (Enhanced External Counter Pulsation) tedavisi ve kalp nakli sayılabilir. Kalp pili tedavisi hastaya göre seçilen ve takılan pilin türüne göre ani ölüm riskini azaltmakta ve hastalık tablosunu düzeltebilmektedir.